Husfasad bostadsrätt

Att investera i bostadsrätter blir allt populärare

De senaste femton åren har priserna på bostadsmarknaden ökat stadigt, visar en rapport från Swedbank. Sedan 2005 har det genomsnittliga värdet för en bostadsrätt ökat med sju procent per år. Detta i kombination med fortsatt låga räntor, låg risk och en volatil börs gör att bostadsmarknaden blir ett alltmer intressant investeringsalternativ.

Att hitta stabila investeringsalternativ i den rådande pandemin är lättare sagt än gjort. Med en instabil och oförutsägbar börs är det många investerare som dragit öronen åt sig och letat efter andra alternativ än värdepapper. Det visar sig att bostadsrätter är ett av de alternativ som lockar vissa. Innan man ger sig in på bostadsmarknaden är det dock viktigt att känna till några av de centrala förutsättningarna.

En stabil och trygg bostadsmarknad

Den ständiga efterfrågan på bostäder gör att marknaden är minst sagt stabil, med en kontinuerligt uppåtgående trend. Ett allt större intresse från investerare gör att priserna kan komma att öka ytterligare. Att äga sin bostad är något som blir mer och mer intressant för flera parter av olika anledningar.

Under årens gång har det visat sig vara mer fördelaktigt att äga sin bostad än att hyra den. Lägre kostnader är en av orsakerna, men även det faktum att man som bostadsägare indirekt har ett långsiktigt sparande i sin bostad gör att fler lockas av att köpa bostadsrätt. Lägg därtill ett mycket lågt ränteläge, som dessutom spås hålla i sig under en lång tid framöver, så har vi en gynnsam situation för alla spekulanter på bostadsmarknaden.

 – Det är inte så konstigt att vissa börjat se bostäder som en intressant investering. Ständigt stigande bostadspriser och en värdeökning som inte ligger långt efter börsen lockar, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom i ett pressmeddelande.

Att äga bostadsrätt

Det finns såklart både för och nackdelar med att äga en bostadsrätt. Ur ett investeringsperspektiv kan det vara en bra tillgång om man har ett långsiktigt mål. Värdeökningen för bostadsrätter har historiskt sett varit sakta men säkert uppåtgående. Däremot kan det vara en svår tillgång att handla med om man förväntar sig snabb avkastning.

Köper man en bostadsrätt är det många kringkostnader som tillkommer, både vid köp och försäljning men även indirekt avseende fastighetens underhåll. Det är en tillgång som helt enkelt inte är lika lättrörlig som värdepapper, vilket är viktigt att ha i åtanke innan man ger sig in som spekulant på marknaden.

Belånar man sig för att genomföra bostadsköpet har man en skyldighet gentemot banken att kunna betala tillbaka lånet. Detta skapar ännu en faktor att förhålla sig till. Trots låga räntor är det trots allt en extra kostnad som tillkommer. Fastän det har varit en relativt trygg och stabil tillväxt på marknaden de senaste åren är det aldrig möjligt att förutspå framtiden.

Rätt tidpunkt att ge sig in på bostadsmarknaden?

Med en långsiktig plan med sin bostadsinvestering behöver det inte vara för sent att ge sig in på marknaden, trots den långa uppåtgående trenden med ökade priser. Att se över prisutvecklingen i området man funderar på att köpa bostad i är en god idé för att om möjligt undvika risken för stagnerade bostadspriser.

Välj en välmående bostadsrättsförening

En annan viktig aspekt när man ska investera i bostadsrätt är att välja en välmående bostadsrättsförening. Se därför över räkenskaperna ordentligt i bostadsrättsföreningen innan du köper bostadsrätten. Höjda avgifter kan marginalisera din investering kraftigt om det blir en markant förändring. Har bostadsrättsföreningen rimlig belåning, bra underhållsplanering och låga driftskostnader minskar dina risker och du kan erhålla ett relativt lugn.