BoRevision – Sveriges enda specialist inom revision av Brf

BoRevision – Sveriges största specialister inom revision av Brf

I snart 90 år har vi på BoRevision varit den enda revisionsbyrån i Sverige som specialiserat sig på just bostadsrättsföreningar. Det gör vårt företaget till en unik byrå med specialkompetens du inte finner någon annanstans. Målet med verksamheten är att bostadsrättsmarknaden ska bli tryggare och att medlemmar ska kunna lita på att föreningarna sköts enligt de lagar och regler som finns. Med nära samarbeten bidrar vi med stöd till styrelser som genom att anlita oss får experthjälp i alla frågor kring föreningens ekonomi och förvaltning, stora som små.

BoRevision har erfarenhet som ingen annan

Vår erfarenhet av att revidera bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning saknar motstycke bland flertalet revisionsbyråer i landet. Företagets position som Sveriges ledande specialister på bostadsrättsföreningar gör förhoppningsvis oss till det självklara valet för de föreningar som är i behov av hjälp med tjänster relaterade till revision och förvaltning. Vi erbjuder en rad olika tjänster, allt från revision till att reda ut specifika frågor kring föreningens förvaltning eller ekonomi.

Rikstäckande revisionsbyrå med sex kontor

Vi har kontor i sex olika städer runtom i Sverige och med våra 40 anställda som dagligen arbetar för att bidra med sina unika erfarenheter, strävar vi tillsammans mot att upprätthålla företagets goda kompetens. I nuläget har vi över 5 000 kunder runtom i landet, föreningar och organisationer som alla gett oss på BoRevision förtroendet att hjälpa till med revision av deras verksamhet. Kunderna sträcker sig från bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar, till privata aktörer och myndigheter i behov av rådgivning rörande specifika frågor. Oavsett uppdragets omfattning så gör vi allt vi kan för att bidra med vår unika kompetens.

En modern byrå anpassad till dagens digitala värld

Vi anser oss vara i de allra flesta avseenden en modern revisionsbyrå som i stor utsträckning anpassat vår verksamhet till den digitala eran. Det innebär att vi genom smarta, praktiska e-lösningar ser till att effektivisera det interna arbetet, som till största delen sker helt digitalt men även arbetar aktivt kring vår kommunikation till våra kunder och uppdragsgivare. En bostadsrättsförening som anlitar oss kan lämna in alla nödvändiga dokument och handlingar digitalt, då vi utvecklat en digital plattform just för detta ändamål. Det är både miljövänligt, smidigt och effektivt för alla parter.

BoRevisions affärsidé

”BoRevision erbjuder kvalificerad revision till föreningar, som väljer oss för vår specialistkompetens, vårt engagemang och det mervärde det tillför”

Dotterbolaget Avant Företagskonsult

Vi har ett nära samarbete med vårt dotterbolag Avant Företagskonsult, som är ett resultat av en separering från vår primära verksamhet, nämligen den delen av verksamheten som innefattar konsulttjänsterna. Avant Företagskonsults huvudsakliga verksamhet består av rådgivning, utredningar samt andra revisionsnära tjänster. Precis som vi på BoRevision har företaget till största del ägnat sig åt uppdrag inom fastighetsbranschen men har på senare tid utvecklats till att bli ett konsultföretag med kompetens inom många olika branscher och områden. Avant Företagskonsults breda kompetens omfattar allt från företagsvärderingar till utredningar och fusioner. Detta är enbart ett litet axplock av vad företaget räknar till sina expertområden.