Konsulttjänster

Vi som företag utför inte enbart uppdrag som består av att revidera bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. Vi utvecklas ständigt och vet värdet av att vilja anpassa behoven efter enskilda kunder och deras önskemål, detta gör att flexibilitet blir en viktig grundbult och är något vi ständigt strävar mot.

Även om din förening inte är i behov av en revision så kan du likväl anlita oss på BoRevision för att reda ut allt från fusioner till specifika frågor gällande förvaltning. Oavsett anledning till varför du anlitar oss så kommer ditt ärende att hanteras med erfarenhet, kompetens och största möjliga engagemang.

BoRevision erbjuder mer än bara lagstadgad revision

Precis som namnet antyder så är revision det vi i första hand ägnar oss åt. Detta innebär däremot inte att vårt arbete begränsas till denna tjänst, tvärtom så erbjuder vi en rad olika tjänster i varierande omfattning. Detta är möjligt tack vare företagets mångåriga erfarenhet och den breda kompetens som vi tillskansat oss under de många år vi varit verksamma.

I följande avsnitt tar vi oss en titt på de olika konsulttjänster som vi på BoRevision erbjuder till kunder över hela landet. Målgruppen är alla ekonomiska föreningar, stora som små och om ni som förening är i behov av en konsult inom något av våra verksamma områden så lovar vi att utföra arbetet med stort engagemang för att säkerställa kvalitén för just er.

Utredningar i roll som neutral tredje part

Föreningar som är i behov av en opartisk granskning i syfte att bringa klarhet under olika omständigheter kan även anlita oss. Det kan exempelvis röra sig om tveksamma situationer gällande föreningens förvaltning, där en oberoende och extern expertis kan behövas för att råda klarhet i sak.

Vi är ett företag med visionen att bidra till en tryggare BRF-värld. Att bistå som utredare vid fall som exempelvis misskött förvaltning finns därför också med bland våra konsulttjänster. Det är tråkigt när det händer, men tyvärr är branschen inte immun mot personer som tar sig an ansvarsuppdrag med felaktigt uppsåt. Vi arbetar även med att utföra särskilda granskningar i fall som när man inom en förening inte är överens eller i fall då det föreligger misstankar om rent brottslig verksamhet. På så sätt försöker vi även här bidra till en tryggare och säkrare BRF-värld.

Omstruktureringar och sammanslagningar

En fusion mellan en eller flera föreningar är en komplicerad process som kräver mycket arbete och som dessutom förändrar de ekonomiska förutsättningarna. Med BoRevision som konsult kan inblandade parter få expertishjälp genom den komplicerade process som en sammanslagning av bostadsrättsföreningar kan innebära. Vi ser till att alla parter får en klar bild av vad fusionen kommer få för konsekvenser gällande ekonomin, redovisning samt eventuella skattefrågor. 

Ett utbud av tjänster som ständigt utvecklas

Eftersom vi på BoRevision ser vikten av att ständigt utvecklas, är detta inget undantag för våra konsulttjänster. Vi håller örat tätt mot marken och är lyhörda inför vad intressenter i branschen kan vara i behov av, behov som ständigt förändras. Vi ser därför till att utveckla och utöka vårt utbud av konsulttjänster i linje med den dynamiska branschens vi befinner oss i. Vi arbetar för att ha möjligheten att ta oss an dig och din förening och de behov ni besitter.

BoRevision utför vi inte bara uppdrag som består i att utföra revisioner av bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. Vårt företag utvecklas ständigt och flexibilitet är en viktig egenskap i vårt kompetenta företag. Vi vet värdet av att kunna anpassa sig för enskilda kunders behov. Även om din förening inte är i behov av en omfattande revision så kan du likväl anlita oss på BoRevision för allt från enskilda skattemässiga spörsmål till specifika frågor gällande förvaltning. Oavsett anledningen till varför du anlitar oss så kommer ditt ärende att hanteras av en revisionsbyrå med erfarenhet och kompetens så att det räcker och blir över.

BoRevision erbjuder mer än bara lagstadgad revision

Precis som namnet antyder så är revision det vi i första hand ägnar oss åt på BoRevision. Detta innebär däremot inte att vi är begränsade till just denna tjänst. Tvärtom erbjuder vi utöver det en rad andra tjänster av olika omfattning. Detta är möjligt tack vare vår mångåriga erfarenhet och den breda kompetens vi som byrå tillskansat oss under de många år vi drivit vår framgångsrika verksamhet. I följande avsnitt tar vi oss en titt på de olika konsulttjänster som BoRevision erbjuder till kunder över hela landet. Målgruppen är alla möjliga typer av ekonomiska föreningar, stora som små. Om ni som förening är i behov av en konsult inom något av de områden vår revisionsbyrå är verksamma i så borde BoRevision vara det självklara valet. Vi säkerställer kvalitet och en exemplariskt utförd konsultering.

Analys av föreningens ekonomi

En av de konsulttjänster som vi på BoRevision utför i stor omfattning är ekonomisk analys. Anlitar du BoRevision för att analysera din förenings ekonomi så kan du förvänta dig en noggrann genomgång med gediget arbete utfört av landets ledande experter inom området. När en ekonomisk förening ska få sin redovisning granskad gäller det att varje detalj stämmer, att varje siffra är rätt och redovisas korrekt. Inom detta område är vi svårslagna och analysen genomförs mycket detaljerat, utan att några frågetecken lämnas åt slumpen. 

Anlitar du BoRevision för en analys av bostadsrättsföreningens ekonomi så ger vi dig inte bara utlåtanden och kommentarer gällande saker som är felaktiga eller bör åtgärdas. Nej, vår revisionsbyrå gör så mycket mer för våra uppdragsgivare. Vårt företags strävan mot att förbättra hela branschen genomsyrar allt vi gör och det märks i vad du som förening kan förvänta dig av konsulttjänsterna du beställer.

BoRevision samarbetar med föreningens förvaltning för att hitta lösningar som ska underlätta det framtida arbetet som väntar efter att analysen genomförts. Det innebär till exempel att vi tillsammans med styrelsen tar fram skräddarsydda lösningar som helt utvecklats för att passa den aktuell föreningen. Vi utvecklar till exempel lämpliga nyckeltal för framtida användning och hjälper till med att svara på frågor rörande hela förvaltningsarbetet. Eftersom vi har full koll på vad som  händer i branschen kan vi också ge råd inför framtiden och föreslår hur det ekonomiska arbetet bör läggas upp för att möta utvecklingen inom området. Denna typ av ingående tjänster kan visa sig ovärderliga för föreningar, som alla måste se till att hålla sig uppdaterade om lagstiftning och förändringar i branschen. 

Utredningar i roll som neutral tredje part

Föreningar som är i behov av en opartisk granskning i syfte att bringa klarhet kring speciella omständigheter kan också anlita BoRevision. Det kan röra sig om tveksamma situationer och omständigheter där en extern, oberoende expert behövs för att med sin expertis fastställa vad som gäller i specifika frågor rörande föreningens förvaltning. 

Vi på BoRevision är ett företag med visionen att förbättra branschen för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. Att bistå som utredare av misstänkta fall av misskött förvaltning finns därför också med bland våra konsulttjänster. Det är tråkigt när det händer, men tyvärr är branschen inte immun mot personer som tar sig an ansvarsuppdrag med felaktigt uppsåt. Föreningar där man inte kommer överens kan därför anlita BoRevision för att en gång för alla fastställa vad som gäller. Vi kan även anlitas i fall då det föreligger misstankar om rent brottslig verksamhet inom föreningen. På så sätt bidrar vi till en bransch som blir tryggare och säkrare för medlemmarna i alla typer av ekonomiska föreningar.

Omstruktureringar och sammanslagningar

På BoRevision är vi även experter på att bistå med hjälp vid fusioner av föreningar. Med BoRevision som konsult kan inblandade parter få hjälp genom den komplicerade process som en sammanslagning av bostadsrättsföreningar innebär. Vi har full koll på, och kan ta fram, alla de handlingar som krävs för att genomföra en fusion. Dessutom får parterna ingående information kring vad sammanslagningen har för effekter på den ekonomiska aspekten.. En fusion mellan en eller flera föreningar är en komplicerad process som kräver mycket arbete och dessutom förändrar de ekonomiska förutsättningarna. Vi ser till att alla parter får en klar bild av vad fusionen får för konsekvenser vad gäller redovisning och skattefrågor. 

Ett utbud av tjänster som ständigt utvecklas

Eftersom BoRevision inte är en revisionsbyrå som alla andra, utan ständigt utvecklas för att inte bara köra på i samma hjulspår, så utvecklar vi ständigt vår konsultverksamhet. Vi håller örat tätt mot marken och är lyhörda inför vad alla intressenter i branschen har för behov. Dessa behov förändras ständigt. På BoRevision ser vi därför till att utveckla och utöka vårt utbud av konsulttjänster i linje med den dynamiska branschens ständiga förändring. Därför kan du lita på att just vi har möjligheten och kompetensen som krävs för de allra flesta konsultuppdrag din förening kan få behov av.