Utbildning

Vi ser det inte enbart som vår uppgift att utföra revisioner och granskningar, vi vill även bidra med kunskap till andra inom det område vi brinner för. Genom att anordna utbildningar av olika slag så kan vi bidra till större förståelse kring bland annat hur en bostadsrättsförening bör förvaltas av de som ålagts ansvaret för detta viktiga uppdrag. Det finns många saker en styrelse måste hålla reda på vad det gäller ansvarsområden och reglerna kring förvaltningen och detta är något vi gärna bistår med.

Utbildningar för styrelsemedlemmar

Vi strävar efter att styrelsen i en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening ska få grundläggande kunskaper inom ekonomi och förvaltning. Föreningens ekonomi och förvaltning ska skötas enligt lagar och regler som finns, något som inte alltid är så lätt att uppnå om man inte vet vad som förväntas göras. Därför ser vi på BoRevision till att hålla skräddarsydda kurser för styrelser runtom i landet som känner ett behov av att lära sig mer inom det ekonomiska området. Under dessa kurser går vi bland annat igenom förståelsen för en årsredovisning och mer ingående information kring styrelsens olika ansvarsområden. Vi väljer att anpassa varje kurstillfälle för varje enskild styrelse då behovet nästan alltid skiljer sig från en förening till en annan.

Utbildning av föreningsrevisorer

Vi på BoRevision håller även utbildningar för föreningsrevisorer i syfte att underlätta föreningarnas dagliga hantering av ekonomiska frågor och praktiska uppgifter. Den som är medlem i en förening men inte är styrelsemedlem kan utbilda sig till föreningsrevisor genom kurser hos oss. Dessa kurser hålls på flera håll runtom i landet och har lockat många föreningsmedlemmar genom åren. Som föreningsrevisor blir man en, mycket välkommen, extra part till den externa revisorn och tillsammans utförs revisionen och granskningen av föreningens förvaltning.

Skräddarsydda utbildningar

Vi ser oss som en flexibel revisionsbyrå med målet att öka kunskapen om bostadsrättsföreningar över landet. Därför anordnar vi också utbildningar och kurser som helt kan skräddarsys efter egna önskemål. Vi erbjuder omfattande utbildningar som täcker in många olika aspekter av ekonomi såväl som kortare kurstillfällen där enstaka frågor eller ämnen kan tas upp.